Over STO

Samen bouwen aan het Twente van morgen

Baanbrekend leren

Om de brug te kunnen slaan tussen onderwijs en het technisch bedrijfsleven op landelijk niveau heeft voormalig minister van Onderwijs Arie Slob het project Sterk Techniekonderwijs (STO) in het leven geroepen. STO is een structurele investering in het vmbo van 100 miljoen per jaar tot en met de zomer van 2024 over heel Nederland.

Terugval voorkomen

Daarmee willen we een dreigende terugval in de uitstroom van het technisch vmbo voorkomen met alle economische gevolgen van dien. Tegelijkertijd is het doel om de aansluiting met het bedrijfsleven te verbeteren. Door nu in actie te komen houden we de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Want de wereld verandert in rap tempo. De komende jaren worden er daardoor andere, nieuwe vaardigheden van mensen verwacht. Deze ontwikkelingen hebben vanzelfsprekend ook een enorme impact op onze regio. Als STO Almelo e.o. zien we volop mogelijkheden om het onderwijslandschap opnieuw in te richten en adaptief te maken. Het is daarom nu tijd om met elkaar aan de slag te gaan en leerlingen en bedrijven in onze regio gereed te maken voor de toekomst. Samen kunnen we leerlingen opleiden voor de beroepen die er straks zijn met de kennis en vaardigheden die ze daarbij nodig hebben.

Landelijk wordt een terugval verwacht in de uitstroom van het technisch vmbo van 7,7% in 2023 ten opzichte van 2019. Het centrale doel is om die terugval te voorkomen.

Verhogen in-en uitstroom vmbo

Versterken kwaliteit technich onderwijs

Verbeteren kwantiteit en kwaliteit docenten en begeleiders

Versterken van regionale netwerken

Visie

Wij geloven dat grensoverstijgende samenwerking cruciaal is voor inspirerend en toekomstbestendig onderwijs.

Als onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden bereid zijn om de handen structureel ineen te slaan is het mogelijk om de gewenste vernieuwing in het onderwijs te realiseren en zo leerlingen enthousiast, leer- en nieuwsgierig te maken en te houden.

We hebben elkaar nodig en kunnen veel van elkaar leren om op die manier positieve impact te realiseren op school én in de regio.

Missie

Als platform vanuit het technisch vmbo zijn we een beweging gestart met de ambitie om samen de regio inspirerend en toekomstbestendig te maken. Dat vraagt een andere mindset én een andere manier van werken. Innovatie en co-creatie gaandaarbij hand in hand.

Door intensieve samenwerking kunnen we inspelen op actuele ontwikkelingen en een doorlopende leeromgeving realiseren. Leerlingen zijn er zo van verzekerd dat zij op school én daarbuiten leren wat er in de praktijk verlangd wordt.

Zoek op naam

Sorteer op functie

Sorteer op school

Emiel Dikkers

Kartrekker

Alma College

e.dikkers@almacollege.nl
Mijn profiel

Andre Hoeben

Directeur

ahoeben@zone.college
Mijn profiel

Wilco Broekhuis

Kwartiermaker

wbroekhuis@zone.college
Mijn profiel

Lidia Vleugels

Teamlid

Omnis College

lidia.vleugels@attendiz.nl
Mijn profiel

Petra Steenbeke

Partnerschoolfinancial

Alma College

p.steenbeeke@almacollege.nl
Mijn profiel

Marieke Eissens

Teamlid

Alma College

m.eissens@almacollege.nl
Mijn profiel

Kirsten Lejeune

Alma College

k.lejeune@almacollege.nl
Mijn profiel

Martine Westerhof

Teamlid

m.westerhof@canisius.nl
Mijn profiel

Gieni Nijkamp

PL Team

Ondernemershuis

gieni.nijkamp@stotwente.nl
Mijn profiel

Judith Gast

Teamlid

Alma College

Mijn profiel

Marleen Peddemors

Netwerker

m.peddemors@canisius.nl
Mijn profiel

Ruben Schepers

Netwerker

Alma College

R.Schepers@almacollege.nl
Mijn profiel

Heidi Wesselink

Teamlid

Alma College

h.wesselink@almacollege.nl
Mijn profiel

Susan Veelers

Partnerschoolfinancial

Alma College

s.veelers@almacollege.nl
Mijn profiel

Herman Braakhuis

Kwartiermaker

h.braakhuis@canisius.nl
Mijn profiel

Frans Stevelink

Teamlid

f.stevelink@canisius.nl
Mijn profiel

Diana Rensen

Teamlid

drensen@zone.college
Mijn profiel

Irma Roelofs

Teamlid

i.roelofs@canisius.nl
Mijn profiel

Frans Asbreuk

Teamlid

Mijn profiel

Erwin Geerdink

Kartrekker

Alma College

E.geerdink@almacollege.nl
Mijn profiel

Peter Geuke

Teamlid

Alma College

p.geuke@almacollege.nl
Mijn profiel

Jan van der Meij

Directeur

Alma College

j.vandermeij@almacollege.nl
Mijn profiel

Patrick Hegeman

Teamlid

Mijn profiel

Tine Kieft

Noordik Vroomshoop

Mijn profiel

Hilke Brughuis

Directeur

hilke.brughuis@attendiz.nl
Mijn profiel

Simon Uiterwijk Winkel

Teamlid

suiterwijkwinkel@zone.college
Mijn profiel

Nisander Brand

Partnerschoolfinancial

Alma College

n.brand@almacollege.nl
Mijn profiel

Paul Homan

Teamlid

paul.homan@attendiz.nl
Mijn profiel

Peter Weideman

Teamlid

peter.weideman@attendiz.nl
Mijn profiel

Patric Wigman

Directeur

p.wigman@noordik.nl
Mijn profiel

Lorette Rodenstein

Kwartiermaker

Alma College

l.rodenstein@almacollege.nl
Mijn profiel

Hans de Groot

Teamlid

Alma College

h.degroot@almacollege.nl
Mijn profiel

Jenita Hulst

Teamlid

jhulst@zone.college
Mijn profiel

Jeroen Kleinsman

Teamlid

jkleinsman@zone.college
Mijn profiel

Martin Kieft

Partnerschoolfinancial

Alma College

m.kieft@almacollege.nl
Mijn profiel

Harry Rodijk

Teamlid

h.rodijk@noordik.nl
Mijn profiel

Henk Bos

Kartrekker

Alma College

h.bos@almacollege.nl
Mijn profiel

Stephanie van den Kieboom

Netwerker

Alma College

s.v.d.kieboom@almacollege.nl
Mijn profiel

John Willems

Teamlid

j.willems@noordik.nl
Mijn profiel

Marc-Jan Hengstman

Teamlid

mjhengstman@zone.college
Mijn profiel

Henco van der Weijden

PL Team

Ondernemershuis

henco.van.der.weijden@stotwente.nl
Mijn profiel

Maarten Monninkhof

Teamlid

Alma College

m.monninkhof@almacollege.nl
Mijn profiel

Gerrit ter Weele

Teamlid

Alma College

g.terweele@almacollege.nl
Mijn profiel

Pieter de Ruiter

Teamlid

p.deruiter@noordik.nl
Mijn profiel

Roelf-jan Schipper

Kwartiermaker

r.schipper@noordik.nl
Mijn profiel

Richard Borkent

Netwerker

r.borkent@noordik.nl
Mijn profiel

Brigit Mensen

Mijn profiel

Halil Kaplan

Alma College

Mijn profiel

Nico van Harten

Mijn profiel

Addy van Schouwen

Regiofinancial

Alma College

a.vanschouwen@almacollege.nl
Mijn profiel

Marco Post

ICT

Alma College

m.post@almacollege.nl
Mijn profiel

Leon Oude Wesselink

Teamlid

loudewesselink@zone.college
Mijn profiel

Leah Masselink

Communicatie

Alma College

leah@baanbrekendleren.nl
0630162822
Mijn profiel

Daphne Docter

Teamlid

d.docter@noordik.nl
Mijn profiel

Daphne Vrerink

Teamlid

d.vrerink@noordik.nl
Mijn profiel

Maaike Hagedoorn

Directeur

m.hagedoorn@canisius.nl
Mijn profiel

Simon Damink

Kartrekker

Alma College

s.damink@almacollege.nl
Mijn profiel

Sjoerd Brinkers

Teamlid

Alma College

s.brinkers@almacollege.nl
Mijn profiel

Leandra Seinen

Omnis College

Mijn profiel

Erik van Bunnik

Kartrekker

Alma College

e.vanbunnik@almacollege.nl
Mijn profiel

Hans Steen

Teamlid

Alma College

h.steen@almacollege.nl
Mijn profiel

René Koerhuis

Partnerschoolfinancial

rene.koerhuis@attendiz.nl
Mijn profiel

Eric Raanhuis

Kartrekker

e.raanhuis@noordik.nl
Mijn profiel

Thea Bennink

Teamlid

Alma College

t.bennink@het-erasmus.nl
Mijn profiel

Maik Van der Vegt

Teamlid

m.vandervegt@canisius.nl
Mijn profiel

Jos Meinderink

Teamlid

j.meinderink@noordik.nl
Mijn profiel

Jan-Joost Luimes

Alma College

Mijn profiel

Herman Scholten

Kartrekker

hscholten@zone.college
Mijn profiel

Elke Maathuis

Teamlid

Alma College

e.maathuis@almacollege.nl
Mijn profiel

Kelly Oude Velthuis

Teamlid

k.oudevelthuis@canisius.nl
Mijn profiel
Oops! Something went wrong while submitting the form.